Följ Aon Sweden

Populism och terrorism förenas till globala risker

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2017 11:27 CEST

Aon lanserar 2017 års riskkartor för politisk risk, terrorism och politiskt våld


Årets huvudbudskap

  • 2016 såg vi en 14-procentig ökning av antalet terroristattacker runt om i världen, från 3633 attacker under 2015 till 4151 under 2016. Västländerna såg en 174-procentig ökning av terroristattacker under 2016, från 35 attacker under 2015 till 96 attacker under 2016.
  • Olje- och gasbolag var målet för 41 procent av terroristattackerna mot kommersiella intressen 2016 och trenden fortsätter under 2017.
  • Under de senaste fyra åren är 2017 det första året där lika många länder upplevde en nedgång i den politiska risken för investerare som de som upplevde en ökning. Detta tyder på en blygsam förbättring i den ekonomiska återhämtningsförmågan efter många års försämring.
  • Potentialen för skillnaden mellan USA och Europa runt sanktionsregimer kan skapa osäkerhet för investerare i Iran, Ryssland och även Kuba.

Under 2016 såg vi en 14-procentig världsomspännande ökning av terroristattacker och den populistiska nationalismen skapar en alltmer instabil omvärld för internationella affärer. Västvärlden såg en markant ökning av terroristincidenter under förra året, och angrepp på dessa länder står fortfarande för mindre än tre procent av terroristvåldet globalt. Förra året uppmätte USA flest incidenter terrorism under ett decennium, men enligt rapporten kommer hotet sannolikt att förbli måttligt under 2017.


Terrorism och politiskt våld
Terroristhotet fortsätter att utvecklas, vilket påverkar en allt bredare uppsättning av sektorer i fler länder med mer varierande taktik och uppsåt att döda. Effekterna sträcker sig från förlust av liv till avbrott i verksamheten och störningar i leveranskedjan. Andra våldsamma risker utvecklas också på den geopolitiska nivån, vilket leder till ökade försvarsutgifter, mer auktoritära former av regering och en försvagning av samförstånd mellan stater. Det finns få tecken på en allmän förbättring av våldsamma risker under 2017. Denna utveckling betonar vikten av att betrakta krishanteringsfaror som går utöver sakskador, särskilt inom sektorer som olja och gas, transport och detaljhandel som drabbas hårdast.


Politisk Risk
Populism och protektionistiska risker i starka ekonomier skulle kunna leda till en ökning av politisk risk på tillväxt-, och gränsmarknader eftersom deras motståndskraft utmanas. Även politiska risker är fortsatt höga, särskilt i Mellanöstern och Afrika, där har reformarbetet och tidigare ekonomisk anpassning en ökad motståndskraft. Energimarknaderna kommer fortsätta att påverka de ekonomiska riskerna för många tillväxt-, och gränsmarknader. Den förväntade stabiliseringen i olje- och gaspriserna kommer att lindra men inte radera vissa ekonomiska påtryckningar för producentnationer, medan den förstärker den finansiella sårbarheten för importörer, framför allt i Asien.


Viktiga höjdpunkter i 2017 års rapport

  • Olje- och gasbolag var målet för 41 procent av terroristattackerna mot kommersiella intressen 2016 och trenden fortsätter under 2017. Nigeria och Colombia toppar listan över länder som drabbats av terrorism som riktar sig mot energisektorn. Militanta attacker i Nigerdeltat under den första halvan av 2016, orsakade en minskning med 36 % av nigerianska oljeproduktioner. Saudiarabien, Iran, Ryssland, Venezuela och USA är mest sårbara för att produktionen minskar. När den globala oljemarknaden stramas åt långsamt kan dessa utbudsstörningar ha en stor inverkan på priset.
  • Företagen står inför en växande exponering för politiskt våld över hela världen. För andra året i rad har flera länders riskbetyg ökat (19) mer än de har minskat (11). De totala betyget är det högsta sedan 2013. Betyget fångar inte bara upp terrorism utan även risken för kupper, civila och mellanstatliga konflikter och uppror. Det finns nu 17 länder som löper störst risk, som representerar epicentra av instabilitet, som utgör internationella terroristhot och avsevärt ökar affärsriskexponeringar i grannländerna.
  • Öppna handelsnationer som Chile, Colombia, Hong Kong, Malaysia, Singapore och Taiwan utsätts för ökad politisk risk på grund av deras beroende av USA och andra handelspartner. Mexiko och Filippinerna är mer sårbara för nedgångar i remitteringar om de inträffar på grund av handelsrestriktioner. Brasilien, Indien, Indonesien och Nigeria är mer motståndskraftiga på grund av stora inhemska ekonomier, som är mindre beroende av export.
  • Mellanöstern och Nordafrika har störst koncentration av högriskländer i världen med ökad politisk risk och förhöjda nivåer av politiskt våld (till exempel i Irak, Syrien, Jemen och Libyen). Vilket även drabbar grannländerna samt handel och turism negativt. Territoriella förluster i Irak och Syrien kommer sannolikt att leda till en spridning av de jihadistiska nätverket och allvarliga hot vilket har konsekvenser för dussintals länder i hela regionen, särskilt i Europa och Asien. De rikare länderna i GCC förblir mer motståndskraftiga mot politiska chocker, men ekonomiska sårbarheter inklusive statliga efterskott till den privata sektorn och högre kapitalkostnader kommer finnas kvar.


För mer information och för att komma åt de interaktiva kartorna samt fullständiga rapporter, vänligen besök Aon.com website och på Aon Risk Maps Portal: https://www.riskmaps.aon.co.uk/

Aon’s (NYSE: AON) 2017 Risk Maps täcker politisk risk, terrorism och politiskt våld och produceras i samarbete med Roubini Global Economics and The Risk Advisory Group


För mer information och frågor, kontakta:

David McFadyen
Crisis Management | Aon Risk Solutions
T: +46 8 697 4021 | E: david.mcfadyen@aon.se

Om Aon Sweden

Aon är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom riskhantering för företag och organisationer genom risk managementtjänster, försäkrings- och återförsäkringsförmedling samt rådgivning och outsourcing inom Human Resources. Aon Sweden har ett starkt lokalt engagemang för sina kunder och ett globalt utbud av expertis och resurser.

Verksamheten etablerades 1992 och idag har Aon Sweden drygt 210 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö. Aon är certifierade enligt ISO 14001, den globalt erkända standarden för miljöledningssystem. Besök oss på www.aon.com/sweden/ för mer information.

Aon Sweden är en del av Aon Corporation som med drygt 72 000 medarbetare över hela världen levererar kundvärde genom innovativa, effektiva lösningar som hanterar företags och organisationers risker och ökar medarbetarnas produktivitet.

Följ Aon Sweden på Twitter | Facebook | LinkedIn | Mynewsdesk | Prenumerera på Aons nyhetsbrev

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.