Följ Aon Sweden

Oväntad volatilitet med dess komplexitet adderas som en ny risk i 2017 års Global Risk Management Survey

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2017 13:29 CEST

Aon 2017 Global Risk Management Survey är den sjätte upplagan sedan 2007 och visar på de insikter som krävs för organisationer som konkurrerar i en alltmer komplex affärsmiljö.

Undersökningen omfattar faktorer som ekonomi, demografi och geopolitik samt tekniska framsteg – vilka skapar helt nya förutsättningar för företagen runt om i världen. 2017 års resultat baseras på svar från 1843 respondenter (vilket är en 30 %-ig ökning från 2015) hos offentliga och privata företag av alla storlekar runt om i världen. Rapporten finns att tillgå på elva språk och innefattar svar från respondenter från 64 länder i över 30 olika branscher.

Den ekonomiska utvecklingen, demografin och geopolitiken samt de snabba tekniska framstegen förändrar de traditionella riskerna för globala företag - vilket vi kan se i årets upplaga av Aon´s Global Risk Management Survey.


De 10 största riskerna i 2017 års rapport är:

1. Skadat varumärke eller rykte

2. Ekonomisk avmattning/långsam återhämtning

3. Ökande konkurrens

4. Regulatoriska/lagstiftningsändringar

5. Cyberbrott – (hackning, virus, skadliga koder)

6. Oförmåga att möta kundernas behov

7. Svårigheter i att attrahera och/eller behålla topptalanger

8. Affärsavbrott

9. Politisk risk/osäkerhet

10. Tredjepartsansvar (inklusive E&O)

Skadat varumärke fortsätter att vara en högt rankad risk för företagen. Defekta produkter, opålitliga affärsmetoder och korruption fortsätter att vara ett stort hot. Detta har kraftigt förstärkts av sociala medier som med sin framfart och påverkan gör företagen mer utsatta. Dessutom har risker som traditionellt inte går att försäkra blivit mer volatila och svårare att förbereda sig för och mildra.

Cyberbrott har stigit dramatiskt från nionde till femte plats, främst av traditionella orsaker som kan leda till dyra affärsavbrott. Cyberbrott är nu den största risken bland företag främst i Nordamerika, då frekvensen av cyberbrott ökat och incidentplaner blivit mer komplexa på grund av reglering och obligatoriska upplysningsskyldigheter. Upplysningsskyldighetstrenden följs också internationellt, inte minst med EU: s allmänna databeskrivningsförordningar som träder i kraft 2018, som ett resultat av detta kommer cyberspecifika frågor fortsätta att vara mycket betydelsefulla för företagen.

Politisk risk och osäkerhet, som tidigare rankats som nummer 15, har stigit till plats nummer nio. Samtidigt minskade riskberedskapen från 39 procent 2015 till nuvarande 27 procent. Intressant är att länder som traditionellt associeras med politisk stabilitet blir nya källor till volatilitet och osäkerhet. Detta har en stor betydelse för företagen, särskilt de som arbetar på tillväxtmarknader. Dessutom visar Aon's senaste 2017 Risk Maps, som täcker politisk risk, terrorism och politiskt våld, att handelsskyddsmedlemmen ökar, medan terrorism och politiska våldsgrader är de högsta sedan 2013.

Teknik och innovation är en framväxande risk för respondenterna i årets rapport och rankas som nummer 20 i år, men förutses att hamna på topp 10-listan senast 2020. Med utvecklingen av ny teknik, som drönare, förare utan bil och avancerad robotik, ökar företags medvetenhet om vad effekterna av ny innovation kan innebära. Inte bara tekniksektorn inser betydelsen av utvecklingen utan även andra branscher är väl medvetna.

Anmärkningsvärda resultat:

  • Moderat global ekonomisk tillväxt gav skäl till optimistisk försiktighet för organisationer, vilket resulterade i en ekonomisk avmattning och långsam återhämtning sjönk till nummer två.
  • Ökad konkurrens steg till nummer tre. I många fall har konkurrensen blivit så hård att det blir alltmer utmanande för företagen att tydligt identifiera i vilken bransch och med vilka företag de verkligen konkurrerar.
  • Fastighetsskador, som rankades som nummer 10 år 2015, har gått ner till nummer 13. Detta kan spegla förändrade prioriteringar, eftersom politisk risk/osäkerhet har blivit en eskalerande risk.
  • Bakslag i distributions- eller försörjningskedjan har sjunkit till den lägsta rankingen sedan 2009 och faller från nummer 14 till nummer 19.
  • Företagsavbrott anses inte vara en topp 10-risk av företag i Mellanöstern/Afrika, som historiskt sett en högre exponering för incidenter som avbryter affärsverksamheten.
  • Svårigheter i att attrahera och/eller behålla topptalanger kan bli mer uttalad om invandringspolitiken i Nordamerika och Europa förändras, där teknikindustrin länge har bemannats med talangfulla immigranter från hela världen.

Mer information på:
www.aon.com/2017GlobalRisk

Om Aon Sweden

Aon är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom riskhantering för företag och organisationer genom risk managementtjänster, försäkrings- och återförsäkringsförmedling samt rådgivning och outsourcing inom Human Resources. Aon Sweden har ett starkt lokalt engagemang för sina kunder och ett globalt utbud av expertis och resurser.

Verksamheten etablerades 1992 och idag har Aon Sweden drygt 210 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö. Aon är certifierade enligt ISO 14001, den globalt erkända standarden för miljöledningssystem. Besök oss på www.aon.com/sweden/ för mer information.

Aon Sweden är en del av Aon Corporation som med drygt 72 000 medarbetare över hela världen levererar kundvärde genom innovativa, effektiva lösningar som hanterar företags och organisationers risker och ökar medarbetarnas produktivitet.

Följ Aon Sweden på Twitter | Facebook | LinkedIn | Mynewsdesk | Prenumerera på Aons nyhetsbrev

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.