Följ Aon Sweden

Oroande trend visar ny rapport från Aon – Aon Global Risk Management Survey

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2013 14:00 CEST

22 april, 2013 – Riskansvariga kämpar med att identifiera och hantera större risker som deras organisationer ställs inför, visar Aons halvårsvisa studie, Global Risk Management Survey, som tagits fram av Aon Risk Solutions (global riskhanteringsverksamhet) hos Aon plc (NYSE: AON). Rapporten avslöjade de tio största riskerna och dolda risker organisationer möter idag, samt visade vikten av att inte längre bedöma risk isolerat utan med hänsyn till hur riskerna relaterar till varandra för att fastställa och upprätthålla ett framgångsrikt riskhanteringsprogram.

Aon Global Risk Management Survey pekar på en betydande nedgång i riskberedskapen hos flera av respondenterna. Den rapporterade beredskapen för de tio största riskerna visade en genomsnittlig sänkning på 7 procent (från 66-59 procent) jämfört med 2011 års studie och förlorade intäkter rapporterades ha ökat med 14 procent. Av de 28 industrier som beskrivits i rapporten visade bara tre, läkemedel och bioteknik, tillverkning av marktransporter och jordbruksnäringen samma eller ökad beredskap i år. 

- En möjlig förklaring till den minskade riskberedskapen kan bero på att den långvariga ekonomiska återhämtningen har ansträngt organisationens resurser, som i sin tur har hämmat förmågan att mildra många av dessa risker. Vår studie avslöjade att företag, trots geografisk spridning, hade förvånansvärt liknande uppfattningar om vilka risker vi står inför i dag – oavsett om de var förberedda, säger Stephen Cross, Chairman för Aon Global Risk Consulting. 

Antalet respondenter har i den senaste studien ökat till mer än 1400, vilket är en ökning på 47 procent jämfört med 2011 års studie. Detta är en indikation på att företag har en fortsatt ökad uppmärksamhet kring riskhantering. Årets studie rankade de 50 största riskerna företag möter, med fokus på de 10 största för 2013 och hur de kan förändras till 2016.

RiskbeskrivningRisknivå -2013

Risknivå -
prognos 2016

Ekonomisk avmattning/långsam återhämtning11
Reglering/lagändringar22
Ökad konkurrens33
Skador på rykte/varumärke48
Misslyckas med att attrahera och behålla topparbetskraft

5

5

Brister i att förnya sig/möta kundernas behov64
Verksamhetsavbrott711
Risk råvarupris87
Kassaflöde/likviditetsrisk910
Politisk risk/osäkerhet106

Ekonomisk avmattning/långsam återhämtning, reglering/lagändringar och ökad konkurrens är inte överraskande de tre största riskerna för 2013 och 2016. Dessa risker markerades också högst i rankinglistan för studiens fem huvudregioner Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika, Europa, Latinamerika och Nordamerika. Samma risker bedömdes också vara topp tre för 24 av de 28 industrierna som undersöktes. Rangordningen återspeglar riskernas systematiska natur och det starka beroendeförhållandet i ekonomin globalt.

Politisk risk/osäkerhet kom in på topp tio listan för första gången i år. Ökningen av inbördeskrig och sociala och politiska konflikter runt om i världen, har lett till att denna punkt rankas som nummer sex i 2016 års studie. Väder/naturkatastrofer som i år rankades till nummer 16 förväntas bli nummer nio på listan 2016 på grund av de ovanliga klimatmönstren i världen och ökningar av naturkatastrofer och andra väderförhållanden. Brister i att förnya sig/möta kundens behov är en ökad prioritet som förväntas flytta från nummer sex till nummer fyra inom de närmsta tre åren. Verksamhetsavbrott förväntas falla ur topp tio listan på grund av företagens satsningar på att förbättra verksamhetens återhämtningsplan.

- Det är rätt tydligt att den ekonomiska oron och den ökade fokuseringen på compliance/kontroll/lagstiftning har haft inverkan på mer "klassiska" exponeringar som verksamhetsavbrott, säger Maths Stanser, Chief Commercial Officer, Aon Risk Solutions Sweden.

Aon Global Risk Management för 2013 visade också flera betydande risker att bevaka, eftersom dessa uppfattades vara underskattade risker. Aon uppmanar företag att öka uppmärksamheten kring följande:

RiskbeskrivningRisknivå -
2013
Datorbrott/hackning/virus/skadliga koder18
Motparts kreditrisk20
Förlust av immaterialrätt/data29
Sociala medier40
Finansiering av pensionssystem47

Riskansvariga har bjudits in för att delta i studien och får en kompletterande skräddarsydd rapport baserad på deras industri, geografi och intäktsstorlek. Gå in på www.aon.com/2013GlobalRisk och registrera dig för att få en kopia av Aon Global Risk Management Survey eller för att delta i studien.

Om studien
Aon Global Risk Management Survey för 2013 ger med sin industri- och branschspecifika insikt organisationer möjlighet att jämföra sin riskhantering och praxis inom riskfinansiering. Benchmarking hjälper till att identifiera metoder som kan förbättra effektiviteten i riskhanteringsstrategierna.

Metodik
Aons Global Risk Report Management Survey togs första gången fram 2007 av Aon Risk Solutions. Rapporten för 2013 har tagits fram utifrån en studie där 1415 organisationer från 70 länder i alla delar av världen deltagit. Studien har genomförts på 10 olika språk under sista kvartalet 2012. Studien är fortfarande öppen för deltagarna. Rapporten skapades för att hjälpa riskansvariga att hålla sig à jour i nya frågor och lära sig hur deras bransch och regionala branschkamrater hanterar risker och fångar möjligheter. Den webbaserade halvårsvisa studien innehöll både kvalitativa och kvantitativa riskfrågor. Riskhanterare, CRO:s, CFO:s och treasurers med flera har gett feedback och insyn i deras försäkringar och riskhanteringsval, intressen och farhågor. Samtliga svar för enskilda organisationer är konfidentiella, bara de sammanslagna uppgifterna införlivades i rapportens slutsatser.

Följ Aon på Twitter: http://www.twitter.com/aon_plc
Prenumerera på Aons nyhetsbrev: http://aon.mediaroom.com/

Om Aon
Aon plc (NYSE:AON) är den ledande leverantören av risk managementtjänster, försäkring och återförsäkringsförmedling,  human resources-lösningar och outsourcing. Via sina fler än 65 000 kolleger runt om i världen, enas Aon för att stärka resultaten för kunder i över 120 länder, via innovativ och effektiv riskhantering och personalrelaterade produktivitetslösningar och med industriledande globala resurser och teknisk expertis. Aon har upprepade gånger blivit utnämnd till världens bästa mäklare, bästa försäkringsförmedlare, återförsäkringsförmedlare, captives manager och bästa employee benefits konsultfirma av flera industrikällor. Besök www.aon.com för mer information om Aon och http://www.aon.com/manchesterunited för att veta mer om Aons globala partnerskap och tröjsponsorskap med Manchester United.


Om Aon Sweden
Aon är Sveriges ledande leverantör av risk managementtjänster, försäkrings- och återförsäkringsförmedling, human resources-lösningar och outsourcing. Aon har ett starkt lokalt engagemang för sina kunder och ett globalt utbud av expertis och resurser. Verksamheten etablerades 1992 och idag har Aon cirka 250 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö. Gå in på www.aon.com/sweden/ för mer information.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.