Följ Aon Sweden

Ny rapport från Aon tyder på att detaljhandels- och transportsektorn väntar ökade terroristrisker inför 2014

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2014 09:40 CET

  • Under 2013 påverkade 33 procent av alla terroristattacker detaljhandeln och 18 procent transportsektorn
  • Riskerna för oroligheter i Brasilien uppskruvade inför fotbolls-VM
  • 80 länder anses vara särskilt utsatta för terroristhot – 12 procent färre än under föregående år
  • I Europa är läget klart förbättrat då 11 länder inte längre anses hotade av civila oroligheter
  • År 2013 drabbade 52 procent av alla terroristattacker Mellanöstern och Nordafrika vilket innebär en ökning om 41 procent jämfört med föregående år

  28 januari, 2014Aon Risk Solutions – Aons affärsverksamhet för riskhantering släppte idag sin årliga riskkarta över terrorhot och politiskt våld. Kartläggningen genomförs varje år för att hjälpa organisationer att uppskatta de risker som är förenade med deras affärsverksamheter runtom i världen. Årets karta som tagits fram i samarbete med den globala konsultbyrån Risk Advisory Group plc erbjuds i både tryckt och digital upplaga och ger kunder tydliga indikationer på riskerna avseende terrorism och politisk turbulens på såväl global som landspecifik detaljnivå.

  Kartan visar att Brasilien är det enda latinamerikanska landet där riskerna ökat – en ökning från ”medel” till ”väldigt hög” på grund av de omfattande och våldsamma regeringsprotester som pågått under hela 2013. Analysen visar att oroligheterna sannolikt kommer att fortsätta under året och skruvas upp i intensitet inför fotbolls-VM under sommaren och parlamentsvalen som äger rum i oktober månad.

  Trots vissa betygsförbättringar – åtta minskningar och endast en riskhöjning bland de 37 länderna söder om Sahara – kännetecknas Afrika även fortsättningsvis av höga risker för politiskt våld och terrorism. Enligt årets mätning innehar hela 22 länder ”höga” till ”väldigt höga” riskklassificeringar.

  Mellanöstern är enligt statistiken den mest terrorismdrabbade regionen i världen – 28 procent av alla terroristattacker ägde rum här under 2013. En ny jihadistisk gruppering har vuxit fram i Mellanöstern och Nordafrika ur salafistiska trossamfund vilket har inneburit ökade förekomster av terrorism i regionen. Detta är en direkt följd av flera länders begränsade politiska återhämtning i spåren av den arabiska våren vilket har bidragit till högre riskklassificeringar genom hela regionen.

  Tittar man närmre på de industrier som tilldragit sig mest terroristattacker under 2013 framgår det utan tvivel att detaljhandels- och transportsektorn varit särskilt drabbade. 33 procent av alla terroristattacker berörde detaljhandelssektorn och 18 procent drabbade transportsektorn. Detaljhandelssektorn omfattar många offentliga platser såsom marknader och anses även fortsättningsvis vara särskilt riskutsatta – attacken mot köpcentret i Kenya under hösten är ett talande exempel på detta. Terrorism utgör fortfarande ett reellt hot i Eurasien där effekterna var som allra tydligast i Ryssland och Turkiet under 2013. Vinter-OS i ryska Sotji kommer med sina enorma transportbelastningar att erbjuda terroristgrupper flera potentiella mål.

  Även i Japan, Moçambique och Bangladesh har ökade risker nedtecknats. I Bangladesh pågick under året en 70 dagar lång period av strejker och åtföljande protester, vilka särskilt syftade till att påverka de låga lönenivåer och undermåliga arbetsförhållanden som tillhör vardagen för många arbetare inom textilindustrin. Oroligheterna lyfter påtagliga säkerhetsfrågor för aktörer inom detaljhandelssektorn.

  Kartläggningen visar att:
  • De sammanvägda riskfaktorerna minskat i 34 länder.
  • Riskerna ökat i fyra länder - Brasilien, Japan, Moçambique och Bangladesh.
  • Situationen i Europa – till skillnad från i övriga regioner – klart förbättrats då 11 länder inte längre anses hotade av civila oroligheter.
  • Brasilien var det enda latinamerikanska landet där riskerna ökade.
  • Hotbilden i Asien och Stillahavsområdet förblir förhållandevis stabila medförandes endast fyra ändringar av sammanlagt 29 länder och regioner. Sydkorea, Malaysia och Samoa erhöll lägre risknivåer samtidigt som ökade militära utgifter och geopolitiska spänningar i Japan försämrade landets riskbetyg.
  • 33 procent av alla högriskzoner återfinns i afrikanska länder söder om Sahara.

  Neil Henderson, chef för enheten för krishantering och terrorism på Aon Risk Solutions, säger i samband med rapportens publicering att "kartläggningen visar att terroristhotet i väst har minskat samtidigt som terroristattacker och andra våldsamma aktiviteter ökat betydligt i andra områden. Våra kunder världen över kan med tillförsikt lita på att de uppgifter om regionala förhållanden vi erbjuder kan hjälpa dem i deras arbete med att identifiera och överväga möjliga preventiva åtgärder för kartlagda risker. Insikterna från vår kartläggning gör det möjligt för våra kunder att planera expansioner i utlandet och internationella tillväxt och förbli motståndskraftiga i ljuset av ökad terrorism och politiska oroligheter världen över.”

  Ian Nunn QGM, chef för krisrådgivningsteamet på Aon Risk Solutions, tillägger att "våra kunder naturligtvis är angelägna om att penetrera nyckelmarknader runtom i världen och att söka möjligheter där de kan maximera avkastningen på sina investeringar. Det är viktigt att inse att sådana ambitioner i framtiden kommer att vara förbundna med betydande politiska, operativa och säkerhetskopplade risker som måste kombineras med strängare reglerande och lagstiftande ramverk. Det är absolut nödvändigt att äga en tydlig förståelse för exponering och risker samt för snabba förändringar i politiska och säkerhetsmässiga förhållanden inom olika regioner för att kunna vidta lämpliga riskreducerande åtgärder. Riskkartan är en av de viktigaste delarna i Aons globala WorldAware Safe Travel Solutions-tjänst som syftar till att trygga våra kunders förståelse och hantering av globala risker."

  Henry Wilkinson, chef för underrättelse och analysmetoder på Risk Advisory Group, säger att "riskkartan visar att det aldrig tidigare varit viktigare att kunna förstå och föregå politiska och terroristrelaterade hot. Trots tecken på en tilltagande ekonomi har företag i tillväxtmarknader aldrig någonsin varit så utsatta som idag för den samling av risker och hot som terroristnätverk runtom i världen betingar. Nya hot uppstår dagligen – i takt med att fientliga aktörer allt snabbare utvecklar nya grepp för att utmana omvärlden. Samtidigt får de riktade attackerna allt större omfattningar under det att aktörer mobiliserar stora folkuppbåd eller genomför ihållande väpnade terroristattacker. Föresatsen på Risk Advisory Group är att hjälpa världens ledande företag att verka i tillväxtmarknader och vi är därför oerhört glada över att återigen kunna samarbeta med Aon för Riskkartan 2014."

  Metod och dataunderlag
  De färgkodade betygen för de 200 länder och regioner som omfattas av riskkartan indikerar den sammanvägda risken för terrorism och politiskt våld. Tre varningssymboler anger de risktyper som förekommer i respektive land:

  • Terrorism och sabotage
  • Strejker, upplopp, civila oroligheter och åverkan på egendom
  • Folkresning, revolution, uppror, myteri, statskupp, krig och inbördeskrig

  Riskkartan mäter politiskt våld och terrorism i 200 länder och regioner för att hjälpa företag bedöma risknivåer för politiskt våld och terrorism. Riskkartan är framtagen av Aon i samarbete med det globala riskrådgivningsbolaget The Risk Advisory Group plc och återspeglar den data som registrerats via Terrorism Tracker* och Aon WorldAware* samt sakkunniga bedömningar av säkerhetsläget för respektive land. Varje land har tilldelats en risknivå med början från ”försumbar” ökandes till ”låg”, ”medelhög”, ”hög” och ”väldigt hög” risk.

  Terroristhot bedöms utefter den avsikt och förmåga terroristgrupper har att iscensätta attacker samt utmed sannolikheten att eventuella attacker skulle vara framgångsrika.

  Riskkartan finns tillgänglig på http://www.aon.com/terrorismmap

  #  #  #
   
  Till redaktionen
  Aon *WorldAware är en nätbaserad informationstjänst för landsrisker och är tillgänglig för Aons kunder såväl som för allmänheten via mobilapp. Informationen tillhandahålls av Risk Advisory Group och revideras på daglig basis för att återspegla de ständigt föränderliga politiska och säkerhetsmässiga förhållandena i världen. Vill ni veta mer om Aon WorldAware Solutions och få tillträde till våra mobila applikationer, besök gärna http://www.aon.com/worldaware.

  Aon och Risk Advisory Group plc
  Aon har i sju år samarbetat med Risk Advisory Group, en ledande oberoende global konsultbyrå inom riskhantering. Företaget hjälper sina kunder att navigera genom de alltmer komplexa regelverks-, efterlevnads- och säkerhetsområden som omgärdar de mest krävande jurisdiktionerna genom att erbjuda underrättelse-, utrednings- och säkerhetstjänster. Bland företagets kunder återfinns flera av världens ledande bolag, finansiella institutioner och advokatbyråer.

  Prenumerera på Aons nyhetsbrev: http://aon.mediaroom.com/index.php?s=58

  Om Aon plc
  Aon plc (NYSE:AON) är den ledande leverantören av risk managementtjänster, försäkring- och återförsäkringsförmedling samt HR- och outsourcingtjänster. Med våra fler än 65 000 kollegor runt om i världen är vår starka föresats att inom Aon hjälpa våra kunder som finns i över 120 länder att stärka sina resultat. Detta gör vi genom att erbjuda innovativa och effektiva lösningar inom riskhantering och HR samt industriledande global kompetens och teknisk expertis. Aon har upprepat utnämnts till världens bästa mäklare, försäkringsförmedlare, återförsäkringsförmedlare, captives manager och bästa belöningsstrategikonsultfirma av olika branschkällor. Besök www.aon.com för mer information om Aon och http://www.aon.com/manchesterunited för att läsa mer om Aons globala partnerskap och tröjsponsorskap med Manchester United. Aon GRIP är vår Global Risk Insight Platform.


Om Aon Sweden
Aon är Sveriges ledande leverantör av risk managementtjänster, försäkrings- och återförsäkringsförmedling, human resources-lösningar och outsourcing. Aon har ett starkt lokalt engagemang för sina kunder och ett globalt utbud av expertis och resurser. Verksamheten etablerades 1992 och idag har Aon cirka 250 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö. Aon är certifierade enligt ISO 14001, den globalt erkända standarden för miljöledningssystem. Gå in på www.aon.com/sweden/ för mer information.

Följ Aon på Twitter: https://twitter.com/aon_sweden

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.