Följ Aon Sweden

Cyberrisker på 10-i topp listan i Aon:s 2015 års Global Risk Management Survey

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2015 14:46 CEST

Aon presenterar resultatet från sin 2015 Global Risk Management undersökning: för första gången går cyberrisker upp på topp 10-listan.

• Skadat rykte och varumärke ses som den största risken för globala företag

• Chefer och Risk Managers har olika uppfattning om vilka risker som finns

Den 27 april 2015 presenterade Aon Risk Solutions i London resultatet från sin globala undersökning om operationella risker där Aons kunder identifierat de största riskerna för sina företag. För första gången någonsin har nu cyberrisker tagit plats på topp 10-listan som nummer 9. Ett resultat som visar att cyberbrott har blivit en viktig riskfaktor. Ett skadat varumärke och rykte anses vara den största risken för globala företag, något som ytterligare understryker den ökande betydelsen av cyberriskerna, eftersom varumärke och rykte starkt påverkas av till exempel ett dataintrång.

Ett skadat varumärke eller rykte, står överst på listan hos alla de tillfrågade, oavsett var i världen de verkar och oavsett i vilken bransch. Och det hänger förstås ihop med de övriga utmaningar ett företag står inför. Det är bara att titta på övriga risker som finns i topp 10 listan: inte bara cyberriskerna, utan driftsavbrott, skador på egendom och oförmåga att förnya och utveckla sig.

De 1400 som tillfrågats i Aons Global Risk Management undersökning var både vd:ar, ekonomichefer och Risk Managers och de hade olika uppfattningar om riskerna. Tydligt var att finansiella och ekonomiska risker, inklusive råvaruprisförändringar, ekonomisk nedgång och tekniska misslyckanden sågs som stora risker av alla cheferna, medan Risk Managers var mer fokuserade på ansvarsrelaterade risker så som cyberrisker, egendomsskador och skadeståndsskyldighet mot tredje man.

Maths Sanser, Director Major Accounts säger: "Den här undersökningen hjälper oss att förstå hur riskerna förändras samtidigt som den globala miljön utvecklas. Det är föga förvånande att se cyberrisker på topp 10-listan samtidigt som vi ser den ökade oron för företagets rykte. De två exemplen visar tydligt hur flera risker kan hänga ihop. Vad som är förvånande var bristen på gemensam uppfattning hos chefer och Risk Managers. Deras olika åsikter visar hur viktigt det är att chefer och ledning har en effektiv och regelbunden kommunikation med de som är Risk Managers, för att effektivt kunna utvärdera och minska företagets riskexponering."

Rory Moloney, verkställande direktör, Aon Global Risk Consulting: "Det här är en av de mest omfattande och insiktsfulla undersökning som gjorts om riskminimering. Den pekar på en rad olika utmaningar som uppstår i dagens globala samhälle. Samtidigt som nya risker som cyberrisker har avancerat, är etablerade risker som skadat rykte eller varumärke också under förändring med ökad komplexitet som följd. I och med att dessa risker hänger ihop förstärks vikten av en strategisk riskhantering i varje organisation.”

Om undersökningen: 2015 Aon Global Risk Management SurveySyftet med Aons undersökning 2015 Global Risk Management Survey, är att ge företag de insikter och kunskaper som behövs för att konkurrera i en alltmer komplex värld. Varje halvår samlar undersökningen in svar från ett 1500-tal personer som arbetar i offentliga och privata företag av alla storlekar, världen över. 2015 års undersökning gjordes på tio språk och med respondenter i många olika länder. Svaren visade tydligt att företag världen över brottas med nya risker och att det finns olika åsikter om hur man bäst prioriterar och bemöter dem.


De 10 största affärsriskerna:

1. Skadat rykte / varumärke
2. Ekonomisk nedgång/ långsam återhämtning
3. Nya regelverk/ lagändringar
4. Ökad konkurrens
5. Att misslyckas med att rekrytera och behålla de bästa talangerna
6. Oförmåga att utvecklas eller möta kundernas behov
7. Avbrott i verksamheten
8. Skadeståndsskyldighet mot tredje man
9. Cyberrisker (databrott /hackning / virus /skadlig kod)
10. Egendomsskador


Viktiga trender:Egendomsskador har också tagit sig in på listan igen för första gången sedan 2007, från plats 17 under 2013. Denna risk oroar mest representanter från hotellbranschen, land och sjö-transportbranschen och fastighetsbranschen. Oförutsägbara väderkatastrofer under de senaste åren har fått denna risk att hänga samman med ”avbrott i verksamheten”, som stod på sjunde plats listan från 2015 och som gått ner mer än 10 procent sen enkäten 2013.

Risken ”oförmåga att utvecklas och möta kundernas behov” ligger kvar på sjätte plats på Aon: s 2015 Global Risk Management Survey, men förväntas stiga upp till fjärde plats 2018. De tillfrågade i teknikindustrin ansåg att detta är den största risken för deras verksamhet. Hotet från denna risk hänger ihop med ”ökad konkurrens”-risken, vilken väntas toppa listan om tre år. Något för försäkringsbranschen att vara medveten om.

Ladda ner hela rapporten här: http://www.aon.com/2015GlobalRisk/default.jsp

Om Aon
Aon är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom riskhantering för företag och organisationer genom risk managementtjänster, försäkrings- och återförsäkringsförmedling samt rådgivning och outsourcing inom Human Resources. Aon Sweden har ett starkt lokalt engagemang för sina kunder och ett globalt utbud av expertis och resurser. Verksamheten etablerades 1992 och idag har Aon Sweden 250 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Aon Sweden är en del av Aon Corporation med 69 000 medarbetare över hela världen levererar Aon kundvärde genom innovativa, effektiva lösningar som hanterar företags och organisationers risker och ökar medarbetarnas produktivitet.

Aon är certifierade enligt ISO 14001, den globalt erkända standarden för miljöledningssystem. Besök oss på www.aon.com/sweden/ för mer information.

Följ Aon Sweden på:
Twitter
Facebook
LinkedIn

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.