Följ Aon Sweden

Aon Sweden rekryterar Fredrik Elmlund!

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2017 10:06 CET

Ett av våra viktiga fokusområden för Aon Sweden är tillväxt och att stärka samarbetet med våra kunder. Att kunna nyttja vår globala styrka och bredd på lokal nivå. Under året har vi också haft flera goda exempel där Aons olika affärsområden i Sverige arbetat tillsammans för att leverera förstärkta mervärden inom både ”Risk” och ”People” för våra kunder. Det här är ett pågående tillväxtinitiativ och hösten har varit full med nya rekryteringar.

På detta tema är det därför en stor glädje för oss att berätta att vi rekryterat Fredrik Elmlund till oss på Aon. Fredrik kommer närmast från Willis Towers Watson (WTW) där han haft en roll som regionchef och försäljningsansvarig för WTW Stockholm. Tidigare har han arbetat som säljansvarig och Account Executive inom Major segmentet. Innan WTW har Fredrik haft uppdrag inom försäkringsbolag samt hos andra försäkringsförmedlare.

Fredrik kommer att anta en roll som försäljningschef inom Aon Sverige med ett huvudansvar för tillväxt inom Retail/Major segmentet, men även inneha ett koordineringsansvar för olika tillväxtinitiativ som pågår inom samtliga affärsområden genom att vara sammankallande för vårt Svenska Commercial council. Fredrik kommer också att ingå i den svenska ledningsgruppen.

”Fredrik kommer vara en stor tillgång för Aon Sweden. Med sin långa erfarenhet och kunskap är han en nyckelperson som kommer att kunna stärka och vidareutveckla vår affär med våra nuvarande och blivande kunder. Jag ser med spänning fram emot att kunna följa hur våra tillväxtinitiativ utvecklas under 2018” säger Jacob Schlawitz, CEO Aon Nordics.

Fredrik tillträder sin roll den 1 mars 2018.

----

One of our key focus areas for Aon Sweden is growth and to strengthen our collaboration with our clients as well as being able to utilize our global strength and scope on a local level. During the year, we have also had several good examples where Aon's business units in Sweden have come together to deliver enhanced added value in both "Risk" and "People" for our clients. This is an ongoing growth initiative and the fall has been full with new recruits.

On this theme, it is therefore a great pleasure for us to announce that we have recruited Fredrik Elmlund to Aon Sweden. Fredrik comes most recently from Willis Towers Watson (WTW), where he held a position as Regional Manager and Sales Manager for WTW Stockholm. Before that, he has worked as Sales Manager and Account Executive in the Major segment. Prior to WTW, Fredrik has had different assignments at insurance companies and other insurance brokers.

Fredrik will take a role as Sales & Lead Manager at Aon Sweden, with main responsibility for growth in the Retail / Major segment, but also holding a coordinating roll for various ongoing growth initiatives across all business units by be the summoning for the Swedish Commercial Council. Fredrik will be part of the Swedish management team.

"Fredrik will be a big talent for Aon Sweden. With his long experience and knowledge, he is a key person who will be able to strengthen and further develop our business with our current and future customers. I look forward to being able to follow how our growth initiatives are developing in 2018, "says Jacob Schlawitz, CEO Aon Nordics.

Fredrik joins Aon 1st March, 2018.

Om Aon Sweden

Aon är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom riskhantering för företag och organisationer genom risk managementtjänster, försäkrings- och återförsäkringsförmedling samt rådgivning och outsourcing inom Human Resources. Aon Sweden har ett starkt lokalt engagemang för sina kunder och ett globalt utbud av expertis och resurser.

Verksamheten etablerades 1992 och idag har Aon Sweden drygt 210 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö. Aon är certifierade enligt ISO 14001, den globalt erkända standarden för miljöledningssystem. Besök oss på www.aon.com/sweden/ för mer information.

Aon Sweden är en del av Aon Corporation som med drygt 50 000 medarbetare över hela världen levererar kundvärde genom innovativa, effektiva lösningar som hanterar företags och organisationers risker och ökar medarbetarnas produktivitet.

Följ Aon Sweden på Twitter | Facebook | LinkedIn | Mynewsdesk | Prenumerera på Aons nyhetsbrev

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.