Följ Aon Sweden

Aon renodlar sin Affinity verksamhet - FUAB övertar del av Aon Affinitys affär

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2016 15:35 CEST

Under hösten 2015 påbörjade Aon Sweden AB (Aon) en genomlysning av sin portfölj inom affärsområdet Affinity i syfte att klarlägga utvecklingspotential och lönsamhet per kund och segment. Genomlysningen identifierade några kunder vilka bedömdes som svåra att långsiktigt utveckla inom ramen för Aons verksamhet.

Under våren 2016 har delar av den tidigare ledningen för Affinity; Stefan Örljung, Krister Palin samt Stefan Lundhall, startat ett nytt försäkringsförmedlingsbolag, FörsäkringsUtveckling Sverige AB (FUAB). FUAB är ett från Aon fristående företag med fokus på försäkringsförmedling av gruppförsäkring. Den en 8 juli 2016 har parterna träffat ett avtal om att man gemensamt ska verka för att ovan nämnda kunduppdrag med tillhörande försäkringsavtal ska överföras från Aon till FUAB. Detta kommer att starta per omgående och därefter ske löpande, huvudsakligen vid varje uppdragsavtals förfallodag. Denna process sker i dialog med berörda kunder och fordrar deras samtycke. Aktuella kunder och försäkringsbolag kommer under juli månad att kontaktas individuellt för ytterligare information.

Denna överenskommelse är ett led i Aons strategi om en tydligare affärsmodell inom Affinity och en mer homogen portfölj.

”Den överenskommelse som träffats mellan FUAB och Aon är positiv för alla berörda parter. FUAB kommer att kunna utveckla denna affär ytterligare och samtidigt får Aon möjlighet att fokusera på tillväxt inom utvalda Affinity-segment. Vi ser fram emot att få följa FUABs utveckling på marknaden och fortsätter samarbetet även framgent.” Fredrik Forsström, vice VD, Aon Sweden AB.

Krister Palin instämmer och säger; ” Vi är glada över att denna överenskommelse kommit till stånd och vårt primära fokus är nu att fortsätta uppbyggnaden av vår nya verksamhet och därigenom utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden och lösningar för våra kunder och samarbetsparters”.

För mer information och frågor

Krister Palin
FörsäkringsUtveckling AB
M: +46 70 838 69 55 | E: krister.palin@fuab.nu

Fredrik Forsström
Aon Sweden AB
M: +46 70 419 40 81 | E: fredrik.forsstrom@aon.se

Om Aon Sweden

Aon är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom riskhantering för företag och organisationer genom risk managementtjänster, försäkrings- och återförsäkringsförmedling samt rådgivning och outsourcing inom Human Resources. Aon Sweden har ett starkt lokalt engagemang för sina kunder och ett globalt utbud av expertis och resurser.

Verksamheten etablerades 1992 och idag har Aon Sweden drygt 240 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö. Aon är certifierade enligt ISO 14001, den globalt erkända standarden för miljöledningssystem. Besök oss på www.aon.com/sweden/ för mer information.

Aon Sweden är en del av Aon Corporation som med drygt 72 000 medarbetare över hela världen levererar kundvärde genom innovativa, effektiva lösningar som hanterar företags och organisationers risker och ökar medarbetarnas produktivitet.

Följ Aon Sweden på Twitter | Facebook | LinkedIn | Mynewsdesk | Prenumerera på Aons nyhetsbrev

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.