Följ Aon Sweden

Seminarium | Hur företagens immateriella tillgångar ställer nya krav på affärsstrategin

Evenemang

23
JAN
Aon | Valhallavägen 117H | 115 31 Stockholm
  -

Information in English below.

Nästan 85 % av S&P 500 index värde, motsvarande 19 miljarder dollar, representeras idag av immateriella tillgångar. Immateriella tillgångar utgör numera grunden för den globala ekonomin och är det som främst driver bolagsutveckling och värde.

Många företag har emellertid varit långsamma att anamma nya metoder för att hantera och värdera sin portfölj av immateriella tillgångar och koppla dessa till sin övergripande affärsstrategi.

Den 23 januari bjuder vi in till ett seminarium där våra IP specialister kommer diskutera vikten av att företag strategiskt anpassar sina immateriella tillgångar till sin övergripande affärsstrategi och vision. Aons specialister kommer även diskutera nyutvecklade verktyg som företag kan använda för att göra en korrekt värdering av och minska risker relaterade till immateriella tillgångar.

Agenda

14:00-14:15       Introduktion med Brian Hinman
14:15-15:15    Värdering av immateriella tillgångar & strategisk översikt
Brian Hinman & Poh Chua
15:15- 16:15       Översikt av risktransferering avseende immateriella tillgångar
Nick ChmielewskiPeter Holz
16:15-16:30  Paus
16:30-17:30 Diskussion – Hur hanteras immateriell innovation & risk i en modern ekonomi? 
17:30 Summering & avslut 

Det här är ett kostnadsfritt (begränsat antal platser) företagsseminarium och riktar sig till dig som arbetar i en roll såsom CFO, IP Specialist, General Counsel, Risk Manager mfl. Seminariet kommer att hållas på engelska.

Vid eventuell fullbokning förbehåller vi oss rätten att prioritera deltagarna.

How corporate intangible assets make new demands on the business strategy

Intangible assets have become the foundation of our global economy and are now the primary drivers of value. Within this new landscape, it is critical that organizations align their intangible assets strategically with their overarching business strategy and vision, accurately assess and communicate value and mitigate intellectual property risk.

During this afternoon session, Aon will examine newly developed tools that companies can leverage to develop a value creation and risk mitigation strategy across their intellectual property portfolio to grow enterprise value.

Agenda

14:00-14:15     Introduction with Brian Hinman
14:15-15:15    IP valuation & Strategy Overview
Brian Hinman & Poh Chua
15:15- 16:15      IP Risk Transfer Overview Nick ChmielewskiPeter Holz
16:15-16:30  Break
16:30-17:30 Discussion – How to manage IP innovation & risk in the modern economy?
17:30 Closing remarks 

This is a free (limited seats) business seminar and addressed to those who work in roles such as CFO, IP Specialist, General Counsel, Risk Manager and others. The seminar will be held in English. 

In case of full booking, we reserve the right to prioritize the participants.

 

Registrering

Anmäl dig till evenemanget

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy